Perfil de usuario/a

Lando Emanuel

Resumen biográfico

USIS Education là trung tâm mạnh về hỗ trợ các em du học ở Mỹ. Công ty được ra đời tiếp nối từ những thành công trong lĩnh vực tư vấn đầu tư tại Mỹ của công ty USIS Investment. Với tâm huyết từ những ngày đầu xây dựng là “Góp tay xây dựng một thế hệ trẻ Việt Nam có tài, trí xứng tầm thế giới”, USIS Group với đội ngũ giáo sư và nhân viên nhiều năm học tập và sinh sống tại Mỹ sẽ hỗ trợ tư vấn, đưa ra các định hướng giúp cho học sinh, sinh viên Việt Nam xin Visa đi Mỹ thành công, đạt được những kết quả tốt nhất khi chọn Mỹ là quốc gia để du học.

công ty USIS cung cấp dịch vụ Du Học Mỹ thời gian này đang hot