Perfil de usuario/a

Delaine Mcquiston

Resumen biográfico

Warsztat Robót Instalacyjno-Inżynieryjnych Hydropex korporacja z o. o. spółka komandytowa istnieje na rynku budowlanym i funkcjonuje nieprzerwanie od 30 lat w charakterze następcą prawny Zakładu Robót Instalacyjno-Inżynieryjnych Hieronim Gładysz, który rozpoczął działalność 1 kwietnia 1989. Dzisiaj HYDROPEX to silna i rozpoznawalna po regionie marka, która działa aktywnie w swojej filii. Od samego początku własnej działalności Zakład przystępował do realizacji robót instalacyjno-inżynieryjnych w szeroką skalę, realizując bardzo poważne inwestycje. O wymiarze działalności firmy świadczą realizacje takich inwestycji jak: konstrukcja kolektorów deszczowych i sanitarnych o dużych przekrojach rurek i dużych głębokościach wykopów, bardzo często w kłopotliwych warunkach gruntowo-geologicznych i terenowych.

kierownik sanitarny